Klubitalolla jäsenistö ja henkilökunta työskentelevät yhdessä. Klubitalon toiminta on organisoitu työpainotteisen päivän muotoon. Tämä vastaa normaalia työpäivää, joka tarjoaa tehtäviä yhteisön jäsenille.

Osallistuminen työpainotteiseen päivään antaa mahdollisuuden mielekkääseen työhön, onnistumisen kokemuksiin sekä itsetunnon vahvistumiseen. Klubitalolla voit kerrata vanhaa, opetella uutta myös olla jakamassa omaa osaamista muille, luoden samalla sosiaalisia suhteita.

Jäsenistö työskentelee samanaikaisesti sekä oman kuntoutumisensa että klubitaloyhteisön hyväksi. Keskeistä osallistumisessa on, että se on jäsenille aina vapaaehtoista. Jokainen työskentelee omien voimavarojensa ja tavoitteidensa mukaan. Näin syntyy palkitseva ja voimavaroja synnyttävä työyhteisö.

Työnjakotaulu pähkinänkuoressa

Työpainotteisen päivän tehtävien organisoinnissa on apuna työnjakotaulut. Klubitalon tiimeillä on omat valkotaulut, joille on koottu kummankin tiimin päivittäiset ja viikoittaiset tehtävät. Työnjakotaulut käydään päivittäin läpi työnjaoissa klo 9.00 ja 13.00.

Työnjaon yhteydessä voit itse valita kumpaan tiimiin osallistut, sekä mitä tehtäviä haluat ottaa. Voit myös valita, haluatko työskennellä yksin vai työparina toisen jäsenen taikka työntekijän kanssa.